Zorg voor goede voorlichting wijziging pensioenregeling

Stel, u laat de pensioenregeling van uw werknemers omzetten van een eindloon- naar een beschikbare premieregeling. Uw werknemers stemmen hiermee in net als met de overdracht van het ‘eindloonkapitaal’ naar de beschikbare premieregeling.

Als de resultaten in de beschikbare premieregeling jaren later blijken tegen te vallen, vorderen uw werknemers schadevergoeding van u. En ja, ook als u een tussenpersoon heeft ingeschakeld om alles in goede banen te leiden.

Toch trok de werkgever onlangs aan het kortste eind in dit praktijkgeval. De rechter gaf de werknemers gedeeltelijk gelijk; de werkgever had zijn zorgplicht geschonden. Hij had zijn werknemers wel voldoende informatie gegeven over de beschikbare premieregeling, maar had hen niet gewaarschuwd voor het risico dat zij namen met de waardeoverdracht. Het ging om gegarandeerde aanspraken die werden omgezet in een risicovolle beschikbare premieregeling. De werkgever had op dit punt gefaald en daardoor zijn zorgplicht geschonden. Hij moest de schade vergoeden.

Schade verhalen op tussenpersoon

Hoewel de werkgever de advisering overliet aan een tussenpersoon, is hij toch de eerstverantwoordelijke persoon. De rechter besliste echter ook dat de tussenpersoon beter z’n best had moeten doen. Dit laatste biedt mogelijkheden voor de werkgever om de schade te verhalen op de tussenpersoon.