Stok achter de deur voor staatssecretaris | BSN uiterlijk 1 januari 2020 uit btw-nummer

In 2018 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat er geen wettelijke grondslag is voor het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. De Belastingdienst moest dit zo snel mogelijk beëindigen, omdat dit kan leiden tot identiteitsfraude. Staatssecretaris Snel beloofde dat het BSN voor 1 januari 2020 uit het btw-identificatienummer van alle zelfstandigen wordt gehaald.

Onlangs kreeg de staatsecretaris van de rechter een zetje in de rug om hier snel werk van te maken.

De zaak betreft een juriste die van de Belastingdienst eist dat het BSN (burgerservicenummer) uit haar btwidentificatienummer wordt gehaald en wordt vervangen door een andere cijfer- en/of lettercombinatie. Zij stelt dat dit per direct moet gebeuren vanwege de fraudegevoeligheid van het BSN. De Belastingdienst weigert dit. De rechter oordeelt dat de eis om per direct het BSN uit het btwidentificatienummer van de juriste te halen, niet kan worden toegewezen. De juriste onderbouwt niet waarom haar belang zwaarder moet wegen dan de heffingsbelangen van de staatssecretaris. Maar de Belastingdienst moet het BSN wel uiterlijk op 1 januari 2020 hebben verwijderd.

Tijdelijk nieuw btw-identificatienummer
Als de staatssecretaris zijn woord houdt, krijgt u het nieuwe btwidentificatienummer eind 2019 uitgereikt. U kunt dit nummer gebruiken op uw facturen en website. Het nieuwe btw-identificatienummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd