Start aanmelden nieuwe kleineondernemersregeling

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor toepassing van de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020. De huidige KOR wordt dan omgezet in een facultatieve vrijstelling voor kleine ondernemers. U kunt dan kiezen voor toepassing van de btw-vrijstelling en ontheffing van administratieve verplichtingen als uw omzet per kalenderjaar minder dan € 20.000 bedraagt.

De huidige regeling is alleen toegankelijk voor ondernemers/natuurlijk personen. De nieuwe regeling wordt ook toegankelijk voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Gevolgen Bent u een ondernemer die btw-belaste prestaties verricht en kunt u vanaf 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? Het is dan goed om te weten dat als u verzoekt om toepassing van deze nieuwe vrijstellingsregeling, daar de volgende gevolgen aan verbonden zijn:
– u brengt geen btw in rekening aan uw klanten;
– u kunt de aan u in rekening gebrachte btw niet meer in aftrek brengen;
– u doet geen btw-aangifte;
– u wordt mogelijk deels de btw die u in het verleden heeft afgetrokken, weer verschuldigd op grond van de herzieningsregels. Maar herziening blijft achterwege beneden een grensbedrag van € 500;
– u moet de nieuwe KOR minimaal 3 jaar toepassen.
Let op Past u nu al de huidige KOR toe en heeft u dus een ontheffing van de administratieve verplichtingen? In dat geval hoeft u zich niet voor de nieuwe regeling aan te melden. De Belastingdienst meldt u dan automatisch aan. U krijgt hierover een brief met uitleg over de nieuwe KOR, waarin onder meer ook staat wat u moet doen als u niet van de nieuwe KOR gebruik wenst te maken. •