Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen

Op 12 maart jl. heeft de Eerste
Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet
in het vervallen van de maximale
inkomensgrenzen in de huurtoeslag.
De huurtoeslag wordt daardoor
over een langer inkomenstraject
afgebouwd. Een geringe inkomensstijging leidt daardoor niet meer
ineens tot het volledige verlies van
de huurtoeslag. •