Kwaliteit

Accountantskantoor Verheggen hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn aangesloten bij het NBA en gebonden aan de kwaliteitseisen, permanente educatie en tuchtrechtspraak van deze beroepsorganisatie. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten en misverstanden ontstaan. Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Accountantskantoor Verheggen, dan kan men zich wenden tot de heer H. Verheggen.

U kunt uw klachten schriftelijk richten aan ons kantoor. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals hier vermeld.