AOW-leeftijd minder snel omhoog

Begin juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar minder snel te laten stijgen. Dit vloeit voort uit het Pensioenakkoord.

In 2020 en 2021 zal de AOW-leeftijd niet verder stijgen en daarna langzamer dan tot nu toe was bepaald. Vanaf 2025 bepaalt de levensverwachting weer de stijging van de AOWleeftijd. Voor elk extra jaar levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. In een overzicht ziet de stijging van de AOW-leeftijd er de komende jaren als volgt uit: